ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เด็กๆ รอคอยคริสต์มาส รอคอยที่จะได้ไปสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือรอคอยวันหยุดฤดูร้อน พวกเขาจินตนาการว่าสิ่งเหล่านี้จะยอดเยี่ยมแค่ไหน คริสเตียนรอคอยที่จะไปสวรรค์และมีความฝันที่จะเห็นใบหน้าของพระเจ้า รอคอยการกลับมาอยู่ร่วมกันกับคนที่เรารัก ที่ได้กลับบ้านไปอยู่กับองค์เจ้าชีวิตก่อนเรา และก็รอคอยที่จะอยู่ร่วมกันในสง่าราศีของพระเยซูและทูตสวรรค์ของพระองค์ แต่เราไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มต้นจินตนาการถึงสิ่งที่ดีที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้เรา สิ่งเหล่านั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราสามารถฝันถึงหรือจินตนาการได้ ดังนั้นให้เราเตรียมพบกับสิ่งที่จะทำให้ประหลาดใจ และใช้ชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระองค์ เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากในชีวิตนี้ "ไม่หนักหนาอะไรเลย เมื่อเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะเปิดเผยให้เราเห็นในอนาคต" (โรม 8:18)

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดา ที่เตรียมที่แห่งสง่าราศีที่ข้าพระองค์จะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งปวงที่ข้าพระองค์จะสามารถจินตนาการได้ ขอบพระคุณพระเยซูที่กลับไปที่สวรรค์เพื่อเตรียมที่ให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยที่วันหนึ่งจะยืนต่อหน้าพระองค์และสรรเสริญพระองค์ร่วมกับทูตสวรรค์ สรรเสริญและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น