ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เด็กๆ ก็ตั้งตารอคอยวันคริสต์มาส หรือวันที่จะได้ไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือวันหยุดภาคฤดูร้อน พวกเขาจินตนาการว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสุดยอดมาก คริสเตียนก็เหมือนกัน ตั้งตารอคอยที่จะได้ไปสวรรค์และฝันที่จะได้เจอกับองค์เจ้าชีวิตซึ่งๆหน้า และเจอะเจอกับคนที่เรารักที่ได้ตายมาก่อนหน้าเรา และจะได้อยู่ร่วมกันในสง่าราศีของพระเยซูและเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ แต่เราจินตนาการไม่ออกเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะฝันหรือจินตนาการได้ ดังนั้นเตรียมตัวประหลาดใจได้เลย และใช้ชีวิตให้สมกับอาณาจักรของพระองค์ เพราะรู้ว่า "ความสูญเสีย หรือความเจ็บปวด หรือความทุกข์ยากในชีวิตนี้ ไม่หนักหนาอะไรเลย เมื่อเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะเปิดเผยให้เราเห็นในอนาคต" (โรม 8:18)

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่เตรียมที่แห่งสง่าราศีไว้ให้กับข้าพเจ้าที่จะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะจินตนาการได้ ขอบคุณพระเยซู ที่กลับสู่สวรรค์เพื่อไปเตรียมที่ไว้ให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารอคอยวันนั้นที่จะได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ และสรรเสริญพระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ สรรเสริญและขอบพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น