ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่เห็นด้วยแน่ ถ้าเราจะถอดใจแล้วเลิกเป็นคนดี ที่พร้อมจะให้อภัย หรือมีความรักต่อคนรอบข้าง เป้าหมายที่พระองค์ให้เราอยู่ในโลกนี้คือ ให้เรารักษาสังคมนี้ไม่ให้เสื่อมทราม หรือขมขื่น หรือกัดกินเลือดเนื้อกันไปมากกว่านี้ แต่ช่วยกันรักษามันให้ดีขึ้นด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

Jesus never wanted us to give up our moral distinctiveness, our redemptive influence, nor our loving impact on those around us. The purpose of our presence in the world is to preserve our culture from further decay and season the bitter, dog-eat-dog world, with grace and mercy.

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่ไหลไปตามกระแสของสังคมอันชั่วร้าย แต่พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ลักษณะเด่นของคริสเตียนที่ไม่เหมือนชาวโลก ให้เป็นพระพรแก่คนอื่นๆและทำให้อาณาจักรของพระองค์แผ่ขยายออกไปด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear holy and majestic LORD, please help me resist being conformed to my culture. Instead, dear Father, please use my distinctiveness as a Christian to bless others and to expand the influence and impact of your Kingdom. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 5:13

ความคิดเห็น