ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่เห็นด้วยแน่ ถ้าเราจะถอดใจแล้วเลิกเป็นคนดี ที่พร้อมจะให้อภัย หรือมีความรักต่อคนรอบข้าง เป้าหมายที่พระองค์ให้เราอยู่ในโลกนี้คือ ให้เรารักษาสังคมนี้ไม่ให้เสื่อมทราม หรือขมขื่น หรือกัดกินเลือดเนื้อกันไปมากกว่านี้ แต่ช่วยกันรักษามันให้ดีขึ้นด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่ไหลไปตามกระแสของสังคมอันชั่วร้าย แต่พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ลักษณะเด่นของคริสเตียนที่ไม่เหมือนชาวโลก ให้เป็นพระพรแก่คนอื่นๆและทำให้อาณาจักรของพระองค์แผ่ขยายออกไปด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น