ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใช่แล้ว เรารู้ได้อย่างแน่นอน อย่าสงสัยเลย ความเชื่อมั่นนั้นสำคัญมากที่จะรู้ว่าพระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาตายและพระเจ้าได้ทำให้พระองค์ฟื้นขึ้น เพื่อเราจะได้รู้ว่า ปลายทางของเราคือเราจะฟี้นขึ้น ไม่ใช่แค่ผ่านมาในโลกนี้แล้วก็จบลง ชีวิตในตอนนี้ก็เป็นแค่บอกใบ้ หรือแค่ให้ชิมรางดู ถึงสิ่งที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตกับองค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สถิตอยู่ในสรวงสวรรค์ ขอบคุณสำหรับแผนงานแห่งความรอด และค่าไถ่สูงลิ่วที่พระองค์ต้องจ่ายเพื่อให้เกิดขึ้นจริง ขอบคุณที่ในตอนนี้ข้าพเจ้ามีอนาคตที่มั่นคงในฐานะลูกของพระองค์แล้ว ขอบคุณสำหรับสวรรค์ ความหวัง และบ้านที่จะได้อยู่กับพระองค์ ขอพระองค์ได้รับสง่าราศีและการสรรเสริญทั้งสิ้น อธิษฐานในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น