ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกนี้ถูกครอบงำด้วยความมืด ไม่ใช่แค่นั้นนะ แต่ความมืดยังมีอำนาจเหนือคำพูดและความคิดของคนในโลกนี้อีกด้วย ดังนั้น เมื่อมีคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์เกิดขึ้น เขาก็จะสว่างจ้าออกมา การอุทิศตัวให้กับพระเยซูและการเป็นคนดีของเขานั้น ก็จะสว่างจ้าทำให้คนเห็นกันไปทั่ว ดังนั้นเราคริสเตียนที่เป็นแสงสว่างของโลกนี้ ควรจะทำตัวอย่างไร จะส่องสว่างให้คนมองเห็นพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์ แล้ววิ่งเข้าหาพระองค์ที่ส่งพระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในโลกนี้ หรือจะทำตัวมืดมิดทำให้พวกเขาปฏิเสธหนทางหนึ่งเดียวนี้ของพระคริสต์ ถ้าอย่างนั้นให้พวกเรามาส่องสว่างให้กับโลกนี้กัน เพื่อช่วยให้คนในโลกเห็นพระคุณของพระเจ้าแล้วยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ช่วยกู้ข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สะท้อนลักษณะและพระคุณของพระองค์ออกมาในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ เพื่อที่เมื่อคนอื่นเห็นและรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนที่อุทิศตนขนาดไหน พวกเขาจะได้ถวายเกียรติให้กับพระองค์จากสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น