ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมถูกสร้างโดยพระเจ้า คุณก็เหมือนกัน พระเจ้าสร้างทุกคนอย่างไม่ต้องสงสัย รวมทั้งสร้างเราด้วย พระองค์รู้จักเราก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่ามีเรา พระองค์มีแผนงานสำหรับเราก่อนที่พ่อแม่จะวางแผนมีเราเสียอีก และพระองค์ก็สร้างเราอย่างดี รู้ได้ยังไงนะหรือ ก็ลองหันไปดูสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสิว่าดีขนาดไหน

Thoughts on Today's Verse...

I am made by God! You are made by God. Just as surely as ANYone has been made by God, we have been made by God. He knew us before anyone knew we were there. He had plans for us before anyone planned our arrival. And he made us well! How do we know? Look at all God has made.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระผู้ช่วยให้รอด และพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์รู้จักข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะรู้จักตัวเองเสียอีก ขอบคุณที่เลือกและให้ชีวิตกับข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับของขวัญ ความสามารถ และพรสวรรค์ต่างๆที่ให้กับข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตราวกับว่าพระองค์สร้างมาเป็นของพระองค์โดยเฉพาะ ซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นคนพิเศษของพระองค์จริงๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

God Almighty, my Savior and Redeemer, thank you for knowing me before I was able to know. Thank you for choosing my life and giving it to me. Thank you for giving me the gifts, abilities and talents that you have given me. Now please help me live as if I was made special by you, because I am! Through Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 139:13-14

ความคิดเห็น