ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในข้อสั้นๆ เท่านี้ ก็ให้ความเชื่อมั่นมากนะครับ! พระเจ้าทรงยุติธรรม — ประโยคนี้อธิบายมากพอหรือเปล่าครับ ถ้าพระองค์เสียสละเพื่อชดใช้บาปของเรา พระองค์จะปฏิเสธอะไรเราถ้าเราแสวงหาพระองค์ พระองค์จะไม่ลืมการทำงานและความรักของเรา — บันทึกความดีที่เราทำที่เป็นนิรันดร์ เมื่อเราช่วยพี่น้องของเราในพระคริสต์เราก็อวยพรเขา เราเป็นคนของพระองค์! นั่นคือแรงจูงใจที่แท้จริงเพื่อให้เติบโตในพระคริสต์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระองค์มีเมตตามาก ขอบพระคุณ ข้าพระองค์ไม่มีคำที่สามารถแสดงความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ที่ได้ยินข้อความง่ายๆแต่ลึกซึ้งนี้ได้ เป็นข้อความที่อธิบายความดีของพระองค์ ข้าพระองค์ดีใจที่เป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น