ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือ:มีอะไรในชีวิตเราไหม ที่มีค่ามากจนเรายอมตายเพื่อจะปกป้องมัน" เปาโลตอบว่า "มี" ก็พระคริสต์ไง พระคริสต์เป็นทั้งคำตอบ เหตุผล และความหวังของเขา แล้วพวกเราละ อยากพูดแบบเปาโลไหม ถ้าอยาก ก็ให้เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุทิศตนให้กับพระคริสต์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยที่บางครั้งก็ทำหรือพูดก่อนคิด ทำให้คนมองไม่เห็นพระคริสต์ในตัวข้าพเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะให้ข้าพเจ้าอยู่ในโลกนี้ไปอีกกี่ปีก็ตาม ข้าพเจ้าก็อยากมีชีวิตที่เป็นพยาน ถึงเรื่องราวของพระเยซูและพระคุณอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยวันที่พระคริสต์จะกลับมาอย่างผู้มีชัย เพื่อนำข้าพเจ้ากลับบ้านไปหาพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น โปรดใช้ข้าพเจ้าในการงานของพระองค์ ขอบคุณที่ไม่ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้าก็รู้ว่าอนาคตของข้าพเจ้าผูกติดอยู่กับพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น