ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ละคนคือ: เรามีสิ่งที่จะมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งนั้นมีค่าที่พอที่เราจะเอาชีวิตเข้าแลกหรือไม่ เปาโลตอบว่า "มี" พระคริสต์เป็นคำตอบ เป็นเหตุผล และเป็นความหวัง ถ้าเราให้ใจของเราเป็นแบบนั้นและมีการอุทิศตน เราก็จะพูดแบบเดียวกันกับเปาโลได้

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงยกโทษในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ หรือพูด ที่ทำให้คนไม่เห็นงานของพระคริสต์ในตัวของข้าพระองค์ ไม่ว่าพระองค์จะให้ข้าพระองค์อยู่ในโลกนี้กี่ปี ข้าพระองค์อยากให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพยานที่มีชีวิตเพื่อพระเยซูและพระคุณที่มีฤทธิ์อำนาจของพระองค์ โอ พระบิดา ข้าพระองค์รอคอยวันที่พระคริสต์จะกลับมาด้วยชัยชนะ เพื่อนำข้าพระองค์กลับบ้านไปกับพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้นขอทรงใช้ข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ไม่ว่าอะไรจะรออยู่ข้างหน้า ข้าพระองค์รู้ว่าอนาคตของข้าพระองค์อยู่กับพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น