ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้รอดจากความตายเท่านั้น แต่ยังทำให้เรารอดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย พระองค์ได้สร้างเราขึ้นมาเป็นคนใหม่ เราเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของพระองค์ และพระองค์อยากจะสำแดงพระคุณและความดีงามของพระองค์ผ่านการกระทำและคำพูดของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้สร้างและผู้ดูแลทุกสิ่ง โปรดทำงานอันสร้างสรรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการงานของพระองค์ โปรดใช้อิทธิพลที่ข้าพเจ้ามีกับความสามารถที่พระองค์ให้ ให้เป็นพระพรกับครอบครัว เพื่อนๆ และคนรอบข้าง ที่จำเป็นจะต้องรู้จักพระคุณของพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change