ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ใช่แค่เพียงได้รับความรอดจากความตายโดยพระคุณเท่านั้น เราได้รับความรอดเพื่อที่พระสิริจะมีแด่พระเจ้า พระองค์ผู้สร้างเรา เราเป็นผลงานของพระองค์ เป็นผลงานศิลปะของพระองค์ และพระองค์อยากที่จะสำแดงพระคุณและความดีของพระองค์ผ่านการกระทำและคำพูดของเรา

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ผู้สร้างและผู้ดูแลทุกสิ่ง ขอทรงทำงานในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในงานของพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ และความสามารถที่พระองค์ให้ ให้ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่ครอบครัว เพื่อน และคนที่อยู่รอบข้างที่ต้องการรู้จักพระคุณของพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น