ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลและสิลาสต้องโทษจำคุกโดยไม่มีความผิด ถูกทุบตีมากมาย และถูกขังไว้ในคุก ในสถานการณ์ที่น่ากลัวเช่นนี้พวกเขาสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงและอธิษฐานต่อพระบิดาของเขาในสวรรค์ ภายใต้ความกดดันนี้ความเชื่อของพวกเขาเป็นที่สนใจของนักโทษคนอื่น ๆ ที่ฟังพวกเขาอยู่ เราจำเป็นต้องจำไว้ว่าในช่วงแห่งการเป็นพยานของคริสเตียน การเป็นพยานประกาศเรื่องพระเจ้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเกิดขึ้นเพราะคนที่ซื่อสัตย์และมีความชื่นชมยินดี แม้จะถูกข่มเหงและคุกคาม ไม่มีควรให้อะไรมาจำกัดการอธิษฐานและการสรรเสริญของเรา พระเจ้าจะทรงใช้สิ่งเหล่านั้นในการเข้าถึงหัวใจของผู้ที่อยู่ในที่ที่ยากลำบาก

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานที่พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์เป็นพยานที่เป็นที่รัก ที่เคารพและเปี่ยมไปด้วยพลังเพื่อพระเยซู ในเวลาที่ข้าพระองค์ต้องต่อสู้กับความยากลำบากเพราะความเชื่อ ข้าพระองค์ขอแบบนี้ไม่ใช่เพื่อข้าพระองค์จะได้โอ้อวด แต่เพื่อคนอื่นจะมารู้จักพระคุณของพระองค์อย่างเต็มที่มากขึ้น และมาหาพระเยซูเพื่อรับการช่วยให้รอด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น