ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลและสิลาสติดคุกแบบไร้ความผิด ถูกเฆี่ยนตีหลายครั้ง แล้วยัดเข้าคุก ถูกใส่ขื่อที่เท้า ในขณะที่เจอเรื่องอันน่าสพึงกลัวและเลวร้ายสุดๆนี้ พวกเขาก็ยังสรรเสริญพระเจ้าได้ ต่างก็ร้องเพลงและอธิษฐานต่อพระบิดาของเขาบนสวรรค์ ภายใต้ความกดดันนี้ ความเชื่อของพวกเขา ทำให้นักโทษคนอื่นๆอดที่จะทึ่งไม่ได้ ที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าการประกาศที่เกิดผลดีที่สุดนั้น มักเกิดในช่วงที่คริสเตียนถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนัก แต่ยังคงยืนหยัดในความเชื่อด้วยความชื่นชมยินดีอีกด้วย เราไม่ควรให้อะไรมาเป็นอุปสรรคในการอธิษฐานและการสรรเสริญของเรา เพราะพระเจ้าจะใช้ความกล้าที่เรามีตอนเผชิญกับอันตรายในที่ต่างๆนั้น ในการดึงดูดจิตใจของผู้คนให้เข้าหาพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ในเวลาที่ข้าพเจ้าถูกกดขี่ข่มเหงเพราะความเชื่อในพระองค์นั้น ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พระองค์ทำให้ข้าพเจ้าเป็นพยานที่ใช้การได้ เต็มไปด้วยความรัก ความเคารพ และเปี่ยมด้วยพลังเพื่อพระเยซู ข้าพเจ้าไม่ได้ขออย่างนี้เพื่อจะโอ้อวด แต่เพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจถึงพระคุณของพระองค์มากขึ้น จนยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change