ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคุณ อะไรมีคุณค่ามากกว่ากัน เงินหรือปัญญา สังเกตุข้อความนี้ให้ดีๆ ถ้ามีเงินแต่ไม่มีปัญญาก็ไร้ค่าจริงๆ เงินที่อยู่ในมือคนโง่ ก็จะละลายหายวับไป เอาอย่างกษัตริย์โซโลมอนสิ แทนที่ท่านจะแสวงหาความร่ำรวยหรือชื่อเสียง ท่านกลับแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าก่อน แล้วสิ่งต่างๆที่เหลือ เช่นเงินทอง ก็จะเกิดผลตามมา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นอมตะและเป็นพระบิดาผู้เต็มไปด้วยสติปัญญา โปรดให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาด้วย เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดที่ควรจะทุ่มเทเวลา ความพยายาม และเงินทองในการไขว่คว้าหามัน โปรดอวยพรข้าพเจ้าด้วยสติปัญญาอันเลิศของพระองค์ด้วยเถิด เพื่อจะได้ทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริง และนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น