ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่ เรามีตั้งหลายสิ่งที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญสุดๆคือความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่จะทำสิ่งที่พระองค์ได้วางแผนและสัญญาไว้ ส่วนใหญ่พวกเรามักจะเป็นนักเพ้อฝันและจอมวางแผน แต่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้แผนการอันน่าทึ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจริง เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่า "ในความสัตย์ซื่ออันไม่มีที่ติของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทำสิ่งน่าทึ่งมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้วางแผนมาช้านานแล้ว" เพื่อเป็นพระพร ความรอด และอนาคตอันเป็นนิรันดร์ของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่สุดแสนจะวิเศษ เราขอบคุณพระองค์สำหรับแผนการณ์ที่ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายและสวยงาม ขอบคุณสำหรับฝีพระหัตถ์ที่สุดแสนจะอัศจรรย์และยอดเยี่ยม ขอบคุณสำหรับการมีแผนงานแห่งความรอดสำหรับเรา ก่อนการวางรากสร้างโลกเสียอีก โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เอาจริงเอาจังและทุ่มเทกับแผนงานทั้งหลายที่ตั้งใจจะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ด้วยเถิด ในนามของพระเยซูที่ข้าพเจ้าสรรเสริญ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น