ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากที่ประชาชนตั้งใจฟังพระเยซูแล้ว พระองค์ทรงเรียกอีกคนหนึ่งมาเป็นลูกศิษย์ คือ เลวี (มัทธิว) มีสองอย่างที่สำคัญที่เกี่ยวกับการทรงเรียกในครั้งนี้ อย่างแรกคือ พระเยซูเรียกคนที่พวกครูสอนศาสนาจะไม่เลือก เช่น คนเก็บภาษี ชาวโรมันที่เข้าข้างคนยิว(ในสมัยของพระเยซู) อย่างเช่นมัทธิวนี้จะถูกมองเหมือนเป็นคนทรยศต่อตระกูลและความเชื่อของเขา สิ่งสำคัญอย่างที่สอง คือ คนเก็บภาษียอมตามพระเยซู ทิ้งชีวิตที่เคยเป็นอยู่และทรัพย์สมบัติของเขา นี่เป็นสิ่งที่เตือนเราว่าไม่มีใครที่เราควรจะตราหน้าเขาว่าไม่สามารถเข้าถึงข่าวประเสริฐได้ หรือเป็นคนที่ใช้ไม่ได้สำหรับพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

After capturing the hearts of the crowd, Jesus now calls another disciple, Levi (Matthew). Two things are significant about this calling. First, Jesus called someone no other religious leader would have chosen, a tax collector and Roman sympathizer — to any Jew of Jesus' era, Matthew would have seemed very much like a traitor to his heritage and to his faith. Second, the tax collector followed, leaving behind his livelihood and his fortune. This is a powerful reminder that there is no one we should write off as unreachable with the Gospel and as unusable by our Lord.

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งทุกชนชาติ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รู้ว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้นั้น คนไหนที่พร้อมจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซู ขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ที่จะรู้ว่าควรจะพูดเมื่อไหร่และพูดอย่างไรกับพวกเขาในเรื่องขององค์พระผู้ช่วยให้รอด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father of all nations, help me recognize the people you place in my path today who are ready to know more about Jesus. Give me the wisdom and the awareness to know when and how to speak with them about my Savior. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 5:27

ความคิดเห็น