ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากที่พระเยซูได้ใจฝูงชนแล้ว พระองค์ก็เรียกอีกคนหนึ่งมาเป็นศิษย์ คือ เลวี (มัทธิว) มีสองเรื่องที่สำคัญเกิดขึ้นในการเลือกครั้งนี้ เรื่องแรกคือ พระเยซูเรียกคนที่ไม่มีผู้นำศาสนาคนไหนอยากเลือก เช่น คนเก็บภาษี และผู้ที่ฝักใฝ่โรมัน ในสายตาคนยิวในสมัยพระเยซู มองว่ามัทธิวนี้ เป็นผู้ที่ทรยศต่อตระกูลและความเชื่อของตน เรื่องที่สองคือคนเก็บภาษียอมมาติดตามพระเยซู โดยทิ้งชีวิตที่หรูหราและโอกาสทองของเขาไป นี่เป็นการเตือนสติที่ดียิ่ง ที่ว่า เราไม่ควรตราหน้าใครว่าข่าวดีก็ช่วยไม่ได้หรอก หรือ คนแบบนี้องค์เจ้าชีวิตใช้ไม่ได้หรอก

Thoughts on Today's Verse...

After capturing the hearts of the crowd, Jesus now calls another disciple, Levi (Matthew). Two things are significant about this calling. First, Jesus called someone no other religious leader would have chosen, a tax collector and Roman sympathizer — to any Jew of Jesus' era, Matthew would have seemed very much like a traitor to his heritage and to his faith. Second, the tax collector followed, leaving behind his livelihood and his fortune. This is a powerful reminder that there is no one we should write off as unreachable with the Gospel and as unusable by our Lord.

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งทุกชนชาติ โปรดเปิดตาใจข้าพเจ้าให้เห็นถึงคนที่พระองค์ส่งเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ ที่อยากจะรู้จักพระเยซูมากขึ้น โปรดให้สติปัญญาและการรู้จักกาลเทศะว่าตอนไหนควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องขององค์เจ้าชีวิต ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father of all nations, help me recognize the people you place in my path today who are ready to know more about Jesus. Give me the wisdom and the awareness to know when and how to speak with them about my Savior. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 5:27

ความคิดเห็น