ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากที่พระเยซูได้ใจฝูงชนแล้ว พระองค์ก็เรียกอีกคนหนึ่งมาเป็นศิษย์ คือ เลวี (มัทธิว) มีสองเรื่องที่สำคัญเกิดขึ้นในการเลือกครั้งนี้ เรื่องแรกคือ พระเยซูเรียกคนที่ไม่มีผู้นำศาสนาคนไหนอยากเลือก เช่น คนเก็บภาษี และผู้ที่ฝักใฝ่โรมัน ในสายตาคนยิวในสมัยพระเยซู มองว่ามัทธิวนี้ เป็นผู้ที่ทรยศต่อตระกูลและความเชื่อของตน เรื่องที่สองคือคนเก็บภาษียอมมาติดตามพระเยซู โดยทิ้งชีวิตที่หรูหราและโอกาสทองของเขาไป นี่เป็นการเตือนสติที่ดียิ่ง ที่ว่า เราไม่ควรตราหน้าใครว่าข่าวดีก็ช่วยไม่ได้หรอก หรือ คนแบบนี้องค์เจ้าชีวิตใช้ไม่ได้หรอก

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งทุกชนชาติ โปรดเปิดตาใจข้าพเจ้าให้เห็นถึงคนที่พระองค์ส่งเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ ที่อยากจะรู้จักพระเยซูมากขึ้น โปรดให้สติปัญญาและการรู้จักกาลเทศะว่าตอนไหนควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องขององค์เจ้าชีวิต ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น