ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากที่ประชาชนตั้งใจฟังพระเยซูแล้ว พระองค์ทรงเรียกอีกคนหนึ่งมาเป็นลูกศิษย์ คือ เลวี (มัทธิว) มีสองอย่างที่สำคัญที่เกี่ยวกับการทรงเรียกในครั้งนี้ อย่างแรกคือ พระเยซูเรียกคนที่พวกครูสอนศาสนาจะไม่เลือก เช่น คนเก็บภาษี ชาวโรมันที่เข้าข้างคนยิว(ในสมัยของพระเยซู) อย่างเช่นมัทธิวนี้จะถูกมองเหมือนเป็นคนทรยศต่อตระกูลและความเชื่อของเขา สิ่งสำคัญอย่างที่สอง คือ คนเก็บภาษียอมตามพระเยซู ทิ้งชีวิตที่เคยเป็นอยู่และทรัพย์สมบัติของเขา นี่เป็นสิ่งที่เตือนเราว่าไม่มีใครที่เราควรจะตราหน้าเขาว่าไม่สามารถเข้าถึงข่าวประเสริฐได้ หรือเป็นคนที่ใช้ไม่ได้สำหรับพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งทุกชนชาติ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รู้ว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้นั้น คนไหนที่พร้อมจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซู ขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ที่จะรู้ว่าควรจะพูดเมื่อไหร่และพูดอย่างไรกับพวกเขาในเรื่องขององค์พระผู้ช่วยให้รอด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น