ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สภาปกครองสูงสุดในเยรูซาเล็ม ที่เรียกว่า สภาแซนฮิดริน ได้สั่งห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้พูดถึงเรื่องพระเยซู แต่เปโตรและพวกศิษย์เอกคนอื่นๆก็ยังประกาศไม่หยุด ว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต พวกเขารู้ว่าพระเยซูมีชัยชนะเหนือพวกศัตรู ที่พยายามจะกำจัดพระองค์และการงานของพระองค์ พวกศิษย์เอกเลยตั้งใจขัดคำสั่งต่อคนพวกนี้ที่เคยสั่งให้จับพระเยซูไปตรึง ถือว่าพวกเขากล้าหาญเด็ดเดี่ยวมาก แล้วคุณล่ะ เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการ "ยืนหยัดต่อสู้เพื่อพระเยซู"

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะมีความกล้าหาญผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นคนที่จะสูญเสียความเชื่อมั่นหรือละทิ้งความเชื่อไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น