ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรี่ยวแรงของคุณมาจากไหนกัน จากความหนุ่มแน่น หรือจากความแข็งแรง หรือจากสติปัญญา หรือจากเพื่อนๆ หรือจากประสบการณ์ ไม่มีใครพึ่งตนเองได้หรอก เพราะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ สติปัญญา หรือความมั่งคั่ง ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรยั่งยืน และเปราะบางมาก มีแต่พระยาห์เวห์เท่านั้น ที่เราจะฝากความไว้วางใจได้ พระองค์จะทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่คาดฝันในชีวิต ส่วนความเจริญรุ่งเรืองและความสุขสมหวังในโลกนี้ ล้วนขึ้นอยู่กับพระยาห์เวห์ทั้งสิ้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จะรออะไรอีก รีบมาร้องเรียกหา รอคอยและพึ่งพิงพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอบคุณที่ช่วยให้ข้าพเจ้าผ่านเวลาที่ยากลำบากในชีวิตมาได้ ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าได้เติบใหญ่ขึ้น และทำในสิ่งต่างๆ เพื่อพระองค์ซึ่งเกินความคิดฝันของข้าพเจ้าว่าจะทำได้ ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่อวยพรข้าพเจ้าตลอดวันคืนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพึ่งพาในความช่วยเหลือและกำลังจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีๆมากมายในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น