ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเข้มแข็งของคุณคืออะไร ความหนุ่มสาวของคุณหรือเปล่าครับ หรือความแข็งแรงของร่างกาย หรือสติปัญญา การมีเพื่อน หรือประสบการณ์หรือเปล่าครับ ไม่มีใครที่จะพึ่งพาความสามารถของมนุษย์ได้ตลอด สุขภาพ สติปัญญา และความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน และเปราะบางในชีวิต มีเพียงองค์เจ้าชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะอยู่รอดเมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดในโลกนี้ และเติบโตขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ให้เราเรียกหาพระองค์ ให้เรารอคอยพระองค์ ให้เราพึ่งพาในองค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอบพระคุณที่ช่วยให้ข้าพระองค์ผ่านเวลาที่ยากลำบากในชีวิตมาได้ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้เติบโตขึ้น และทำในสิ่งต่างๆ เพื่อพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ไม่คิดว่าจะทำได้ พระบิดา ขอบพระคุณที่อวยพรข้าพระองค์ตลอดชัวิตวันคืนของข้าพระองค์ทั้งที่ผ่านมาและต่อๆไป ข้าพระองค์พึ่งพาในความช่วยเหลือและกำลังจากพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่ดีในชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น