ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณที่พระเจ้าให้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหยอกล้อกับความบาปได้ เมื่อเรายอมมอบชีวิตให้กับพระคริสต์องค์เจ้าชีวิต เราก็ได้ตายจากบาปแล้ว เราไม่ต้องการให้บาป หรืออำนาจของมันมาอยู่เหนือเรา เราไม่อยากทำเล่นๆกับค่าไถ่อันแสนโหดร้ายที่พระเยซูต้องจ่ายเพื่อไถ่เราจากบาป เปาโลใช้ภาษาที่แรงตอนที่บอกว่า "ไม่มีทาง..." จริงๆ น่าจะพูดว่า "พระเจ้าห้าม" หรือ "เลิกคิดไปเลย" หรือ "น่าขยะแขยงจริงๆ" ในฐานะที่เราได้รับความรอดโดยพระคุณแล้ว เรารู้ดีว่า ความบาปเป็นยิ่งกว่าการแหกกฎของพระเจ้า แต่ความบาปทำให้ไม่เห็นคุณค่าของความรักของพระเยซูที่ยอมสละชีพเพื่อไถ่บาปให้กับเรา ความบาปเป็นการกบฎต่อพระบิดาที่ยอมจ่ายค่าไถ่อันสูงลิ่วเพื่อให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพระองค์ และความบาปทำให้พระบิดาเสียใจเพราะแสดงว่าเราเลือกทำบาปมากกว่าที่จะรักพระองค์ และสุดท้าย ความบาปก็บอกให้รู้ด้วยว่าเราเลือกทำตามใจตัวเองมากกว่าทำตามใจพระบิดา ซึ่งเป็นทางเลือกที่นำไปสู่ความพินาศ

Thoughts on Today's Verse...

Grace doesn't mean that we are sloppy with sin. We have died to sin when we surrendered our lives to the Lordship of Christ. We don't want sin, or its power, to have control over us. We don't want to take lightly the awful cost Jesus paid to cover our sin. The apostle Paul uses the strongest language possible ("By no means!" is way too tame a translation: "God forbid!" "Unthinkable!" "Abomination!" would all be much more accurate.) As those saved by grace, we realize that sin is more than breaking a divine command. Sin is making light of Jesus' love for us by choosing our sin over his sacrifice. Sin is rebelling against the Father who paid such a high price to adopt us into his family. Sin is breaking our Father's heart because we are choosing our sin over our love for him. Finally, sin is choosing our own will rather than God; a choice that leads us down a path of self-destruction.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ขอบคุณสำหรับพระคุณที่หลั่งไหลลงบนข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น ผ่านทางความตายของพระเยซูบนไม้กางเขน จนทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรอดนั้น โปรดทำให้ข้าพเจ้ารังเกียจความบาปของตัวเอง โปรดให้ข้าพเจ้ามีใจที่อยากเป็นคนบริสุทธิ์ และซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ยอมสละเพื่อให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for your incomparable generous grace lavished upon me through Jesus' death on the Cross and the salvation that I have received through him. Please make my own sin abhorrent to me. Give me a passion for holiness and a deeper appreciation of what it cost you to make me holy. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 6:1

ความคิดเห็น