ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่ผู้คนต่างให้ความสนใจแต่เปลือกนอก และดูเหมือนว่าจะยกย่องคนที่เก่งแต่ปากแต่ทำไรไม่เป็น คุณรู้สึกดีขึ้นไหมที่เปาโลคาดหวังว่า ความเชื่อ ความหวังและความรักเหล่านี้ จะก่อให้เกิดการกระทำที่ดีๆขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว

Thoughts on Today's Verse...

In a world that falls for facades and seems to give more credit for intentions than actions, don't you find it refreshing that Paul expects that faith, hope, and love will naturally produce certain actions.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์แห่งการปลดปล่อย ผมอยากมีชีวิตที่โดดเด่นในด้าน ความเชื่อ ความหวัง และความรัก เพื่อจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยเถิด เพื่อผมจะได้ทำสิ่งต่างๆมากมาย ที่มีแรงบันดาลใจมาจากพระคุณและอุปนิสัยของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Mighty God of deliverance, I want to honor you with a life of observable faith, hope, and love. Please revive and refresh me with your Holy Spirit so that my life will be full of the actions that your grace and character inspire. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เธสะโลนิกา 1:3

ความคิดเห็น