ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่ผู้คนต่างให้ความสนใจแต่เปลือกนอก และดูเหมือนว่าจะยกย่องคนที่เก่งแต่ปากแต่ทำไรไม่เป็น คุณรู้สึกดีขึ้นไหมที่เปาโลคาดหวังและขอบคุณพระเจ้า ว่า ความเชื่อ ความหวังและความรักของพวกศิษย์พระเยซูที่เมืองเธสะโลนิกา จะก่อให้เกิดการกระทำที่ดีๆอย่างนี้ขึ้นมา คือ - ความเชื่อที่ก่อให้เกิดการงาน - ความรักที่ยอมเหน็ดเหนื่อย - ความหวังที่สร้างความทรหดอดทน คริสเตียนใหม่ๆพวกนี้ มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการเป็นผู้สอน ทั้งสามด้านนี้ คือความหวัง ความเชื่อ และความรัก (1คธ 13:13) และคุณสมบัติทั้งสามนี้นำไปสู่ การงาน การยอมเหน็ดเหนื่อย และ ความอดทน เพื่อพระเจ้าและพี่น้อง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์แห่งการปลดปล่อย ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่โดดเด่นในด้าน ความเชื่อ ความหวัง และความรัก เพื่อจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทำสิ่งต่างๆมากมาย ที่มีแรงบันดาลใจมาจากพระคุณและอุปนิสัยของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น