ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่ผู้คนต่างให้ความสนใจแต่เปลือกนอก และดูเหมือนว่าจะยกย่องคนที่เก่งแต่ปากแต่ทำไรไม่เป็น คุณรู้สึกดีขึ้นไหมที่เปาโลคาดหวังว่า ความเชื่อ ความหวังและความรักเหล่านี้ จะก่อให้เกิดการกระทำที่ดีๆขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์แห่งการปลดปล่อย ผมอยากมีชีวิตที่โดดเด่นในด้าน ความเชื่อ ความหวัง และความรัก เพื่อจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยเถิด เพื่อผมจะได้ทำสิ่งต่างๆมากมาย ที่มีแรงบันดาลใจมาจากพระคุณและอุปนิสัยของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น