ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่ที่รู้ๆคือผมพร้อมที่จะให้สิ่งเก่าๆนั้นผ่านพ้นไป การที่ไม่มีน้ำตา ความตาย ความโศกเศร้า การร้องไห้และความเจ็บปวดอีกต่อไปนั้น ฟังเข้าท่ามากเลย มิน่าละ ที่คริสตเตียนในยุคแรกๆถึงมักพูดว่า "มารันธา แปลว่า พระเยซูเสด็จมาเถิด!" เพราะพวกเขาทนรอต่อไปไม่ไหวแล้ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าในตอนนี้ที่ข้าพเจ้าพยายามรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ ข้าพเจ้าอยากที่จะมีความรักมั่นคงและอยู่เพื่อพระองค์ จนกว่าวันแห่งสง่าราศีนั้นจะมาถึง เป็นวันที่ลูกๆของพระองค์รอคอยกันมานานแสนนาน ข้าพเจ้าตั้งตาคอยที่จะได้เห็นพระองค์ในสง่าราศีของพระองค์ พร้อมกับอยู่ร่วมกับพระองค์ และเข้าร่วมกับคนของพระองค์ที่มาจากทุกยุคทุกสมัย ร่วมใจกันสรรเสริญยกย่องพระองค์อยู่รอบบัลลังก์ที่เปล่งรัศมีอย่างเจิดจ้าออกมา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น