ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การรับพิธีจุ่มน้ำเป็นมากกว่าการทำตัวให้เปียก หรือการบันทึกว่าได้ทำในสิ่งที่ผู้เชื่อควรจะทำแล้ว สิ่งที่ช่วยเราจริงๆ คือการตาย การถูกฝังและการเป็นขึ้นขององค์พระเยซู (1 คร. 15:1-5) พระเจ้าได้ให้พระคุณอันยิ่งใหญ่แก่เรา (รม. 6:1,14,15) โดยการที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานของพระเยซู ผ่านทางความเชื่อและประสบการณ์ในการรับพิธีจุ่มน้ำ(กท. 3:26-27) เราตายต่อวิถีชีวิตเก่าและฝังไว้ในอดีตที่ผ่านมา และมันไม่ได้มีอำนาจเหนือเราแล้ว ความตายครั้งนี้คือความตายที่สำคัญที่สุด เพราะเรามีชีวิตใหม่ตอนนี้ชีวิตของเราเข้าร่วมกับพระคริสต์และในอนาคตด้วย (โคโลสี. 3:1-4) ชีวิตของเราตอนนี้ต้องอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและอยู่กับพระองค์ตลอดไป นั่นหมายความว่าเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูไม่ได้เป็นแค่คำสอนเท่านั้น แต่มันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยพระคุณของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์มีชัยเหนือความตายในชีวิตใหม่ในองค์พระเยซู ขอบพระคุณที่ทรงส่งพระเยซูมา ขอบคุณพระคุณของพระองค์ที่ให้ข้าพระองค์มีส่วนในการตาย การถูกฝังและการเป็นขึ้นขององค์พระเยซู ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นพระคุณที่มีฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ทรงให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น