ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักที่เกินความรู้ มันยากเกินจะอธิบายได้ แต่ถ้าคุณรักคู่ครองของคุณมาเป็นสิบๆ ปี และเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในกายคุณแล้ว คุณก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นยังไง เมื่อคุณรักลูกของคุณและยอมทำทุกอย่างเพื่อเขา เมื่อนั้นคุณก็จะเข้าใจว่าความรักคืออะไร เมื่อคุณยืนต่อหน้าพระเจ้า และรู้ว่าพระเจ้าได้รับคุณมาเป็นทายาทผู้รับมรดกอันมหาศาลของพระองค์ แล้วยังได้มาเป็นพี่น้องกับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด และพระองค์ยังมองว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิ และไร้มลทิน เมื่อนั้นคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าความรักที่เกินความรู้นั้นเป็นยังไง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และแสนอัศจรรย์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือคำพูดและความรู้ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเหมือนกับพระองค์ แต่มีประสบการณ์ตรงกับพระองค์เหมือนกับที่รู้จักพระองค์ในความเชื่อ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น