ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นความรับผิดชอบที่สูงยิ่งทีเดียว ที่เมื่อผู้นำคริสเตียนคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักเทศน์หรือเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะในคริสต์จักร์ของพระเจ้า แต่มีไม่กี่คนหรอกที่มีลักษณะตรงตามที่พระคัมภีร์พูดไว้เกี่ยวกับผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า (ดูกิจการ 20, 1 ทิโมธี 3, และทิตัส 1) การเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงดูจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะมีผลกระทบกับพวกเราโดยตรง ดังนั้นคนที่เราจะเลือกให้มาเป็นผู้เลี้ยงดูนั้น ต้องเป็นคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์และพร้อมจะดูแลผู้อื่นได้ดี และเมื่อเลือกเขามานำแล้ว ก็ให้สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ ทั้งแรงกายแรงใจ คำอธิษฐาน และการร่วมรับใช้กับเขาด้วย

คำอธิษฐาน

โอ พระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ ผมอธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อพระองค์จะได้เพิ่มผู้เลี้ยงที่ดีๆให้มากขึ้นในคริสต์จักร์ของพระองค์ เพื่อจะได้มาเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และมีความช่ำชองในทางของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น