ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้เราแสวงหาพระพรของพระองค์ ไม่ใช่เพราะอยากจะควบคุมชีวิตเรา แต่เพราะพระองค์ต้องการที่จะอวยพรเราและให้เรารู้ว่าของขวัญทั้งหลายที่เราได้รับล้วนมาจากพระองค์ทั้งสิ้น ดังนั้นให้เรามาแสวงหาพระพักตร์ พระคุณ และพระพรของพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าจำเป็นต้องได้รับพระพรและการทรงนำของพระองค์อย่างมาก โปรดช่วยแก้ปัญหาหนักอกหนักใจทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าด้วย... (เล่าปัญหาเหล่านั้นให้พระองค์ฟัง) และนอกจากนี้ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสติปัญญาที่จะจัดการเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วย... และสุดท้าย ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงพระองค์อย่างชัดเจนในอาทิตย์นี้ ข้าพเจ้าไม่เคยสงสัยในความรักของพระองค์เลย แต่ข้าพเจ้าต้องการมั่นใจว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆ ตอนที่ข้าพเจ้าเผชิญกับปัญหาต่างๆในตอนนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น