ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกต้องการผู้ช่วยให้รอด แต่ไม่ต้องการองค์เจ้าชีวิต ในพระคัมภีร์ใหม่บอกชัดเจนว่า พระผู้ช่วยให้รอดที่ไม่ได้เป็นองค์เจ้าชีวิต ก็ไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดและไม่ใช่เพื่อนด้วย เช่นเดียวกัน สิ่งที่พระคัมภีร์เดิมพยายามบอก ก็คือกฎที่ดูเหมือนพิลึกพิลั่นของพระเจ้านั้นไม่ได้เขียนให้พระองค์ทึ่งนะ แต่สำหรับปกป้องรักษาคนของพระองค์ไว้ ในอาทิตย์นี้อย่าให้พระเยซูเป็นแค่องค์เจ้าชีวิตแต่ปากเลย แต่มาทำให้เห็นเลยว่าพระองค์นั้นเป็นผู้คุมบังเหียนชีวิตของเราจริงๆและพระวิญญาณของพระองค์ก็เป็นผู้สร้างนิสัยที่ดีๆให้กับเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างไร้ที่ติ โปรดคุมบังเหียนชีวิตของข้าพเจ้ารวมทั้งจิตใจของข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้น ไม่ใช่แค่ปาก แต่ทั้งความคิดและการกระทำด้วย อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น