ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสารภาพบาปของเรา แปลว่าเรามองบาปของเราแบบเดียวกับที่พระเจ้ามอง คือเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงและน่ารังเกียจ คำสารภาพแบบนี้ เป็นการเปิดใจเราให้ได้รับพระคุณจากสวรรค์อย่างท่วมท้น (ดูสดุดี 51) พระเจ้าได้รับเสรีภาพอันหอมหวลจากการหลุดพ้นจากบาป เพราะพระเยซูได้ไถ่เราบนกางเขนนั้น พระเจ้าไม่ได้แค่ยกโทษให้กับเราเท่านั้น แต่ยังทำให้เราบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วย เราไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปและคราบบาปก็ถูกลบออกไปหมดแล้วด้วย เราจึงสะอาด สมบูรณ์แบบ และปราศจากตำหนิ เพราะพระคุณแห่งการชำระล้างของพระเจ้า (โคโลสี 1:21-22) ต่อจากนี้ไป ก็ขอให้เรามีชีวิตที่สะท้อนของขวัญอันสุดแสนวิเศษนี้ออกมาให้คนเห็นกันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปต่อพระองค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าสำหรับบาปต่อไปนี้.. (ระบุเรื่องความผิดบาปที่เราทำ) ขอบคุณที่ยอมให้ข้าพเจ้าสารภาพอย่างเปิดอกกับพระองค์ได้ และยอมให้ข้าพเจ้าแบ่งปันความรู้สึกที่หงุดหงิดและเสียใจขนาดไหนกับบาปที่ได้ทำนั้น โปรดปลดปล่อยให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากอำนาจของบาปเหล่านั้น และโปรดให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ยกโทษให้กับข้าพเจ้าแล้วเท่านั้น แต่ยังทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องอีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น