ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูได้ตายต่อบาปแล้วยังไง เราก็ได้ตายต่อบาปแล้วอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ถ้าเราแค่วางความบาปไว้ข้างๆ มันก็ไม่ไปจากเราหรอกนะ เราจะต้องสวมกอดชีวิตใหม่ที่พระเยซูให้กับเราทุกๆวัน และเปิดใจรับสิ่งที่พระองค์ตื่นเต้นอยากให้เราทำ อะไรที่ตายและฝังแล้วก็ฝังไว้อย่างนั้นรวมทั้งอดีตด้วย และให้ใช้ชีวิตที่ทุ่มเทให้กับพระเจ้า ด้วยการจดจ่อไปที่พระเยซูและอนาคตที่พระองค์ให้กับเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพเจ้าอยากให้ชีวิตในอดีตที่เต็มไปด้วยบาปถูกฝังและตายอยู่อย่างนั้นตลอดไป โปรดเสริมกำลังให้ข้าพเจ้ามีชีวิตชีวา ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และพร้อมให้พระองค์นำเสมอ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงพระองค์และแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น