ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่คือสงคราม เราต้องต่อสู้ทุกวัน ไม่ใช่แค่กับความบาปและสิ่งล่อลวงเท่านั้น แต่เรามีศัตรูที่แท้จริง ที่อยากให้เราถูกทำลาย แต่ศัตรูของเราได้พ่ายแพ้แล้ว และทูตสวรรค์ทั้งหลายก็ยืนประณามพวกมันอยูู่ ดังนั้นขอให้เรามีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ โดยรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคริสตจักรที่อยู่ไปวันๆ แต่ว่าเรากำลังต่อสู้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้มีชัยและยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่มีชัยชนะเหนือความบาป ความตายและกฎต่างๆ เพื่อเรา และทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมและไม่มีบาปด้วยพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น