ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเอาจริงเอาจังกับความบาปแค่ไหน พระคัมภีร์เตือนให้เรารู้ว่า พระเจ้าเอาเป็นเอาตายกับเรื่องความบาป ห้ามล้อเล่น เพราะอำนาจของบาปล่อลวงเรา ดักจับเรา ลากเราออกจากความเชื่อ ทำให้จิตใจเราแข็งกระด้าง และในที่สุดก็เขมือบเราให้ตกอยู่ในเงื้อมมือมัน (ฮบ 2:1,3:12-14,6:1-8,10:23-29) ดังนั้น การหนุนน้ำใจกันในแบบพระคัมภีร์ คือการหนุนน้ำใจกัน ปลอบใจกัน และตักเตือนกัน จึงเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่เราทำต่อกันได้ และความรักและการให้กำลังใจกันทุกๆวันของพี่น้องคริสเตียน ก็ทำให้เราหลุดพ้นจากเงื้อมมือของความบาปและการล่อลวงของมันได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าอำนาจของความบาปคือการหลอกลวงและยั่วยวน ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นคนที่อยากได้กำลังใจจากข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด เพราะถ้าเราต่างฝ่ายต่างช่วยกัน เราก็จะสามารถรอดพ้นจากกับดักของบาปได้ อธิษฐานในนามของพระเยซู ผู้มีชัยเหนือการยั่วยวนทั้งปวงของซาตานได้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น