ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจริงจังเกี่ยวกับบาปแค่ไหน?พระคัมภีร์เตือนเราว่าพระเจ้ามองความบาปอย่างเอาจริงเอาจัง เพราะอำนาจของบาปดึงดูดเรา ดักจับเรา และในที่สุดก็กลืนเราเข้าไปอยู่ในอำนาจของมัน แต่เราสามารถเอาชชนะได้ด้วยความรักจากเพื่อนคริสเตียนที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในแต่ละวัน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าอำนาจของบาปเป็นการหลอกลวง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นผู้ที่ต้องการกำลังใจจากข้าพระองค์ในวันนี้ เพื่อเราจะสามารถช่วยกันให้พ้น จากกับดักของบาปได้ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูผู้ที่ทนต่อการทดลองทั้งหมดของมารซาตาน อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น