ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า พระบิดาของเรา พระองค์ไม่เพียงแต่อภัยให้กับความผิดบาปของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังยกเอาความผิดบาปของเราออกไปจนหมดสิ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา และเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่แห่งการให้อภัย ในตอนนี้ พระองค์เจ้าข้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าส่งต่อความรักนี้ไปให้กับคนอื่นๆด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น