ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับชัยชนะ ช่างเป็นข้อความที่ดีจริงๆ นะครับ ในพระคริสต์เราเป็นผู้มีชัยชนะ ไม่ว่าความทุกข์ยาก ศัตรู ความลำบากทางเนื้อหนัง หรือแม้แต่ความตายก็แยกเราออกจากพระเยซูไม่ได้ เมื่อชีวิตเรารวมกับพระคริสต์แล้ว อนาคตของเราก็อยู่ที่พระองค์ด้วย (โคโลสี 3:1-4)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะขอบคุณพระองค์ให้เพียงพอได้อย่างไร ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่มีในพระเยซู ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสถทธิ์ที่อยู่ด้วย ขอบคุณสำหรับคำสัญญาเรื่องสวรรค์ ขอบคุณสำหรับความรักที่ช่วยและสร้างขเาพระองค์ขึ้นมาใหม่ ขอบคุณที่ทำให้มั่นใจว่าข้าพระองค์จะไม่เคยโดดเดี่ยวไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไร็ตาม และเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์เจ้าข้า ขอบคุณที่ข้าพระองค์รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีอำนาจมาแยกข้าพระองค์ออกจากความรักของพระเยซูได้ ข้าพระองค์รอคอยที่จะอยู่กับพระองค์ตลอดไป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น