ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นยิ่งกว่าผู้ชนะ ช่างเป็นคำพูดที่สุดยอดจริงๆ ในพระคริสต์ นี่แหละคือเรา คือเป็นยิ่งกว่าผู้ชนะ ไม่ว่าความทุกข์ยาก ศัตรู การทรมานฝ่ายร่างกาย ความหายนะ หรือแม้แต่ความตาย ก็แยกเราออกจากพระเยซูไม่ได้ เมื่อชีวิตเรารวมเข้ากับพระพระเยซูแล้ว อนาคตของเราก็ผูกติดกับพระองค์ด้วย (โคโลสี 3:1-4)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าจะขอบคุณพระองค์ยังไงดีถึงจะเพียงพอ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซู ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสถทธิ์ที่สถิตอยู่กับข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับคำสัญญาเรื่องสวรรค์ ขอบคุณสำหรับความรักที่ช่วยกู้และสร้างข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่ ขอบคุณที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรตาม และเหนือสิ่งอื่นใด ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ไม่มีอำนาจใดในโลกนี้ที่สามารถพรากข้าพเจ้าไปจากความรักของพระเยซูได้ ข้าพเจ้าตั้งตาคอยที่จะได้ไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น