ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบที่จะเป็นคนเลือกทำโน่นทำนี่ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น ผมรู้สึกขอบคุณจริงๆที่พระเจ้ายอมให้ผมวางชีวิตให้เป็นไปตามใจพระองค์ และฝากความไว้วางใจไว้กับพระองค์ได้ พระบิดาทำงานในตัวผม เพื่อให้ผมทำตามใจพระองค์ (ฟิลิปปี 2:13) และทำงานให้เกิดผลเป็นเลิศ (โรมัน 8:28) ผมดีใจที่รู้ว่าแผนงานของผมเป็นไปตามใจพระองค์ ผมรู้สึกขอบคุณ ที่เป้าหมายและความสำเร็จของผมอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ ผมดีใจที่จะป่าวประกาศว่า อะไรก็ตามที่รอผมอยู่ข้างหน้า ผมก็จะสรุปเป็นคำเดียวว่า "ขอให้เป็นไปตามใจองค์เจ้าชีวิตเถิด"

คำอธิษฐาน

ขอบคุณอับบาพระบิดา ที่ชีวิตและอนาคตของข้าพเจ้าอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยที่บางครั้งได้วางแผนมากมายเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวเอง จนลืมคิดที่จะพึ่งพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความสับสนวุ่นวายอันเกิดจากแผนการโง่ๆและลืมตัวจนล้มเหลวไม่เป็นท่า ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์เต็มใจที่จะฝากแผนงาน ชีวิต และอนาคต ให้เป็นไปตามใจชอบของพระองค์ อธิษฐานในนามอันศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น