ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การล่อลวงเป็นทางเลือกระหว่างทางสายเก่า (สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำ) กับทางสายใหม่ที่ซาตานเป็นผู้เสนอ บ่อยครั้งที่ทางสายใหม่ของซาตานดูเหมือนจะเป็นทางลัดสั้นที่นำไปสู่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความสำเร็จ แต่ทางสายใหม่นี้จะนำเราให้ห่างจากพระเจ้าและการอวยพรที่มาจากพระองค์ อย่าทำเหมือนคนของพระเจ้าในยุคของเยเรมียาห์ ที่พวกเขาได้ปฎิเสธทางของพระองค์ และพูดว่า "เราจะไม่เดินในทางสายเก่านั้น" การทำอย่างนี้ก็คือการนำความหายนะมาสู่ตนเอง

Thoughts on Today's Verse...

Temptation is a choice between the old path (God's will for us) and a new path provided by Satan. So often Satan's path is presented to us as a shortcut to happiness, prosperity, and accomplishment. However, this path leads us away from God and the blessings he longs to give us. Let's not be like the people of God in Jeremiah's day who refused God's way and said, "We will not walk in it." The outcome of their choice was their own destruction.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่หันไปจากทางของพระองค์ และเลือกทางที่ดูเหมือนจะง่ายกว่า ที่จะนำไปสู่ความสุขได้เร็วขึ้น ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ข้าพเจ้ามองทะลุฉากหน้าของการล่อลวงของซาตานและรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเจอกับความขมขื่นใจแน่ๆ ข้าพเจ้ารู้ว่าทางของพระองค์นั้น เป็นทางที่นำไปสู่ความชื่นชมยินดี สันติสุข และการพักผ่อน โปรดให้ความกล้าหาญกับข้าพเจ้าที่จะเดินในทางนั้นอย่างมั่นใจ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O dear Father, Almighty God, forgive me for turning from your path and seeking a way that seems easier and a path that appears to lead to happiness more quickly. Through your Holy Spirit, help me look through the facades of Satan's temptations and see their bitter end result. I know your way is the way of joy, peace, and rest. Please give me courage to walk it confidently. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 6:16

ความคิดเห็น