ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การล่อลวงเป็นทางเลือกระหว่างทางสายเก่า (สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำ) กับทางสายใหม่ที่ซาตานเป็นผู้เสนอ บ่อยครั้งที่ทางสายใหม่ของซาตานดูเหมือนจะเป็นทางลัดสั้นที่นำไปสู่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความสำเร็จ แต่ทางสายใหม่นี้จะนำเราให้ห่างจากพระเจ้าและการอวยพรที่มาจากพระองค์ อย่าทำเหมือนคนของพระเจ้าในยุคของเยเรมียาห์ ที่พวกเขาได้ปฎิเสธทางของพระองค์ และพูดว่า "เราจะไม่เดินในทางสายเก่านั้น" การทำอย่างนี้ก็คือการนำความหายนะมาสู่ตนเอง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่หันไปจากทางของพระองค์ และเลือกทางที่ดูเหมือนจะง่ายกว่า ที่จะนำไปสู่ความสุขได้เร็วขึ้น ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ข้าพเจ้ามองทะลุฉากหน้าของการล่อลวงของซาตานและรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเจอกับความขมขื่นใจแน่ๆ ข้าพเจ้ารู้ว่าทางของพระองค์นั้น เป็นทางที่นำไปสู่ความชื่นชมยินดี สันติสุข และการพักผ่อน โปรดให้ความกล้าหาญกับข้าพเจ้าที่จะเดินในทางนั้นอย่างมั่นใจ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น