ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การล่อลวงเป็นตัวเลือกระหว่างทางสายเก่า (สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำ) และทางสายใหม่ที่ซาตานเป็นคนทำ บ่อยครั้งที่ทางสายใหม่ของซาตานเหมือนเป็นทางลัดไปสู่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ทางใหม่นี้จะนำเราให้ห่างจากพระเจ้าและการอวยพรที่มาจากพระองค์ อย่าให้เราเป็นเหมือนคนของพระเจ้าในยุคของเยเรมีย์เลยนะครับ พวกเขาปฎิเสธทางของพระเจ้า และพูดว่า "เราจะไม่เดินในทางนั้น" ผลของการเลือกของพวกเขาคือความเสียหายที่ทำลายพวกเขานั่นเอง

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่หันไปจากทางของพระองค์ และเลือกทางที่ดูเหมือนจะง่ายกว่า ที่จะนำไปสู่ความสุขได้เร็วขึ้น ขอทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ข้าพระองค์มองผ่านฉากหน้าของการล่อลวงของซาตานให้ลึกลงไป และให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าขมขื่นใจ ข้าพระองค์รู้ว่าทางของพระองค์เป็นทางแห่งความชื่นชมยินดี สันติสุข และการได้พักพิง ขอทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญที่จะเดินในทางนั้นอย่างมั่นใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น