ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"แค่การพูดกันไม่มีค่าอะไร" "การกระทำสำคัญกว่าการพูด" ขอให้เราแสดงความรักต่อครอบครัวของเรา เพื่อนๆ และพี่น้องในพระคริสต์ โดยการใช้ชีวิตและสิ่งที่เราทำเพื่อกันและกันนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นความรักและทรงเมตตา พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่รักลูกๆของพระองค์แค่คำพูด ขอทรงให้โอกาสข้าพระองค์วันนี้ที่จะเป็นพระพรให้แก่ใครสักคนในบรรดาพี่น้องในพระคริสต์ ด้วยการทำดี มีการกระทำที่สุภาพอ่อนโยน หรือมีโอกาาสในการรับใช้ ข้าพระองค์อยากที่จะแสดงความรักของข้าพระองค์เหมือนอย่างองค์พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น