ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พูดง่ายแต่ทำยาก" "การกระทำดังกว่าคำพูด" ให้เราแสดงความรักต่อครอบครัว เพื่อนๆ และพี่น้องในพระคริสต์ของเรา ด้วยชีวิตและการกระทำของเรากันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา อับบาพ่อครับ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บอกว่ารักพี่น้อง แต่พูดส่งๆไปงั้นเอง โปรดเปิดโอกาสให้กับข้าพเจ้าในวันนี้ที่จะเป็นพระพรให้กับใครสักคนในหมู่พี่น้องในพระคริสต์ ด้วยการทำดี ช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งเบาภาระให้กับเขา ข้าพเจ้าอยากจะแสดงความรักแบบเดียวกับที่พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าทำ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น