ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับสามี เราต้องมีความรักที่เสียสละเป็นวัตถุประสงค์ของเรา เราต้องสละตัวเองเพื่อจะรักภรรยาของเรา พระเยซูเป็นตัวอย่างของเรา และพระองค์สละทุกอย่าง เป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์หรือครับ ที่จะทำให้เราบริสุทธิ์และสวยงามสำหรับพระเจ้า สำหรับเราคือการเสียสละตัวเองเพื่อเป็นพระพรและรักภรรยาของเรา เปาโลเตือนเราในเอเฟซัส 5:21 เราก็ต้องยอม แต่ไม่ได้หมายความให้เราอ่อนแอ แต่หมายถึงการรับใช้และเสียสละ เพื่อเป็นพระพรและนำสง่าราศีมาสู่พระคริสต์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยให้ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความรัก และให้เริ่มต้นกับข้าพระองค์วันนี้ในครอบครัวของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น