ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากบทเพลงสดุดีบทนี้ แม้จะเริ่มต้นด้วยความสิ้นหวัง แต่เราก็จะเห็นว่าความเชื่อค่อยๆคืบคลานเข้ามา แม้จะดูสิ้นหวัง แต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งลูกๆของพระองค์ พระองค์จะไม่ลืมผู้ที่ยำเกรงพระองค์ แทนที่พระองค์จะเพิกเฉยต่อลูกๆของพระองค์ พระองค์กลับตุนสิ่งดีๆมากมาย เอาไว้เทให้กับพวกเขาที่เป็นคนของพระองค์อย่างล้นเหลือ ผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์จะได้รับการปกป้องและอวยพร คนที่อยู่ฝั่งการฟื้นขึ้นของพระเยซูนั้น คำสัญญาแห่งพระพรและการแก้ต่างให้นี้ มีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นและทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอับราฮัม โมเสส รูธ ดาวิด และเอสเธอร์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระองค์นั้นรักษาคำพูดตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีละ ขอบคุณพระองค์สำหรับมรดกแห่งความเชื่ออันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถไว้วางใจในพระองค์ ได้ว่าพระองค์จะจดจำข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ จะปกป้องข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และจะอวยพรข้าพเจ้าด้วยความดีของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญที่จะยึดมั่นในความเชื่อไม่ว่าจะเจอกับการทดลองและการยั่วยวนแค่ไหนก็ตาม ข้าพเจ้าขออธิษฐานและฝากความไว้วางใจไว้กับพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น