ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหนหรือ คุณคิดจะลงทุนในอะไรที่จะนำความมั่นคงมาให้กับคุณในอนาคตหรือ ทำไมไม่ลงทุนไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลอย่างแน่นอน

Thoughts on Today's Verse...

Where's your treasure? What are you doing to invest in long term security? Why not make sure your most important investments are guaranteed a great return!

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าพยายามจะใช้เวลา พระพร และทรัพย์ต่างๆ ของข้าพเจ้า ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ และพาคนมารู้จักกับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, I know that the only true security I can ever have is in you. Please give me wisdom as I seek to use my time, my talents, and my treasure to honor you and bring others to you. In Jesus name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 6:20

ความคิดเห็น