ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหนหรือ คุณคิดจะลงทุนในอะไรที่จะนำความมั่นคงมาให้กับคุณในอนาคตหรือ ทำไมไม่ลงทุนไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลอย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าพยายามจะใช้เวลา พระพร และทรัพย์ต่างๆ ของข้าพเจ้า ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ และพาคนมารู้จักกับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น