ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปัจจุบันนี้ เรามักจะมองข้ามสติปัญญาของคนที่เกิดก่อนเรา หรือคนที่อยากจะแบ่งปันสติปัญญาที่พวกเขาได้รับสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของเขา ในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้านี้ให้เราใส่ใจในคำสอนของผู้อาวุโสที่มีชีวิตอันสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ในขณะเดียวกัน ให้เราย้ำเตือนลูกหลานของเรา ให้รู้ว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับความเชื่อฟังขนาดไหน โดยเฉพาะการเชื่อฟังของลูกๆที่มีต่อพ่อแม่

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งก็ไม่ได้เชื่อฟังคำพูดหรือสติปัญญาของพ่อแม่ ขอบคุณสำหรับความรักของพวกเขาและความต้องการที่จะนำข้าพเจ้าไปในทางของพระองค์ โปรดอวยพรพวกเขาด้วยพระคุณของพระองค์ และโปรดอวยพรข้าพเจ้าที่ตั้งใจจะทำตามใจพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น