ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปัจจุบันนี้ เรามักจะมองข้ามสติปัญญาของคนที่เกิดก่อนเรา หรือคนที่อยากจะแบ่งปันสติปัญญาที่พวกเขาได้รับสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของเขา ในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้านี้ให้เราใส่ใจในคำสอนของผู้อาวุโสที่มีชีวิตอันสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ในขณะเดียวกัน ให้เราย้ำเตือนลูกหลานของเรา ให้รู้ว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับความเชื่อฟังขนาดไหน โดยเฉพาะการเชื่อฟังของลูกๆที่มีต่อพ่อแม่

Thoughts on Today's Verse...

So often today, we discount the wisdom of those who have come before us and who want to share with us the collective wisdom that was handed down to them by their predecessors. Let's be especially attentive over the next few weeks of those who are older and have proven themselves faithful. At the same time, let's remind our children and our grandchildren how important obedience is to God, especially the obedience of children to their parents.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งก็ไม่ได้เชื่อฟังคำพูดหรือสติปัญญาของพ่อแม่ ขอบคุณสำหรับความรักของพวกเขาและความต้องการที่จะนำข้าพเจ้าไปในทางของพระองค์ โปรดอวยพรพวกเขาด้วยพระคุณของพระองค์ และโปรดอวยพรข้าพเจ้าที่ตั้งใจจะทำตามใจพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear heavenly Father, I ask your forgiveness for the times that I have not properly respected the word and wisdom of my parents. I thank you for their love for me and their desire to guide me in your path. Please bless them with your grace and bless me as I seek to be more obedient to your will. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 6:20

ความคิดเห็น