ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของเราไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวตามลำพัง องค์เจ้าชีวิตอยู่กับเราเป็นการส่วนตัว อนาคตและความปลอดภัยของเราอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ ความรอดของเรานั้นมั่นคง ไม่ว่าจะรอดจากความตายเพื่อรับใช้พระองค์ต่อไปในโลกนี้ หรือรอดพ้นจากโลกนี้แล้วกลับไปหาพระองค์ คือตายเป็นอิสระจากร่างกายที่เสื่อมสลายและเน่าเปื่อยนี้ของเรา และไม่ต้องต่อสู้กับความบาปอีกต่อไป องค์เจ้าชีวิตจะปกป้องเราจากอันตรายทั้งปวง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้ปกป้องที่ยิ่งใหญ่ พระศิลาแห่งความรอดของข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์อยู่ทุกที่ที่ข้าพเจ้าไป ขอบคุณที่อนาคตของข้าพเจ้ามั่นคงอยู่ในพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าเอาความเชื่อมั่นนี้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต และฝากอนาคตและชีวิตนี้ไว้กับพระองค์ ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้เพราะฤทธิ์อำนาจของพระเยซู และอธิษฐานขอในนามของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น