ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความบาปก็นำความตายมาสู่เรา แต่พระคุณพระเจ้าให้ชีวิตแก่เรา ช่างเป็นความแตกต่างมากใช่ไหมครับ ไม้กางเขนของพระคริสต์เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารอดจากความบาปของเราและนำเราเข้าสู่ความเมตตา การให้อภัยและการไถ่ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ช่วยข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ขอบพระคุณที่จ่ายค่าจ้างของความบาปให้กับเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ชำระข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เป็นที่ที่พระเจ้าอยู่ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น