ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้ว แต่พระเจ้าเตือนเราว่าถึงแม้เรื่องพวกนี้จะดูเหมือนสำคัญมากในโลกนี้ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าอาหารและเสื้อผ้าคือชีวิต และพระเจ้าอยากให้เราไว้วางใจในพระองค์ ว่าพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้กับเราอย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือจิตใจที่ขี้อิจฉาและโลภ ข้าพเจ้ารู้ว่าความอยากได้อยากมีของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ากังวลและสายตาสั้นบอดไปในความเชื่อ โปรดขยายมุมมองของข้าพเจ้าในเรื่องอาณาจักรของพระองค์ให้กว้างไกลออกไป ข้าพเจ้าจะได้ใช้พระพรที่พระองค์ให้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change