ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์มาหลายร้อยปีแล้ว แต่พระเจ้าเตือนเราว่าไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดูเหมือนสำคัญในโลกนี้ ชีวิตมีความสำคัญมากกว่านั้น และพระเจ้าอยากให้เราวางใจว่าพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้เรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ควบคุมจิตใจที่อิจฉาและมีความโลภของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์มีความต้องการหลายๆสิ่ง ที่จะทำให้ความเชื่อของข้าพระองค์สั่นคลอน ขอให้ข้าพระองค์เห็นค่าในการแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ใช้พระพรเพื่อคนอื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น