ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถซ่อนตัวจากพระเจ้าได้ แต่สำหรับคนที่เต็มใจและมีความสุขในการแสวงหาพระองค์ ก็จะได้รับการปลอบประโลม เกิดพลังและมีความหวัง จากการที่รู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยกับเราเสมอ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ เอลชัดดาย พระเจ้าแห่งขุนเขาทั้งหลาย โปรดเป็นแหล่งแห่งพลังให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยตลอดไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรหรือไปที่ไหนก็ตาม โปรดอย่าได้แค่อวยพรข้าพเจ้า แต่โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะอวยพรคนอื่นๆในนามของพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น