ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราช่วยคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ คนที่มีปัญหา คนที่ถูกใส่ร้าย คนที่กำลังเผชิญกับความตาย ก็เหมือนกับเราได้ช่วยพระเยซูนั่นเอง คุณคิดว่าถ้าพระเยซูเจอกับคนเหล่านี้ พระองค์จะทำอะไร พระองค์ก็จะช่วยให้พวกเขาได้พบกับพระเจ้าตอนที่พวกเขาสิ้นหวังและท้อแท้นั้น

Thoughts on Today's Verse...

When we help those who can't help themselves — those who have gotten themselves in trouble, those who have been falsely accused, those who are facing death — we are helping Jesus himself. What would Jesus do? He would be helping someone find God out of their hopelessness and despair.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ที่จะมองเห็นโอกาสที่จะรับใช้คนของพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามช่วยพวกเขาให้เข้าใจพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด และเพื่อนที่แสนดีของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, please give me wisdom to see my opportunities to serve your people as I try to help them understand your incredible grace. In the name of my Redeemer, Savior, and Friend, Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 25:37-40

ความคิดเห็น