ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราช่วยคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ คนที่มีปัญหา คนที่ถูกใส่ร้าย คนที่กำลังเผชิญกับความตาย ก็เหมือนกับเราได้ช่วยพระเยซูนั่นเอง คุณคิดว่าถ้าพระเยซูเจอกับคนเหล่านี้ พระองค์จะทำอะไร พระองค์ก็จะช่วยให้พวกเขาได้พบกับพระเจ้าตอนที่พวกเขาสิ้นหวังและท้อแท้นั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ที่จะมองเห็นโอกาสที่จะรับใช้คนของพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามช่วยพวกเขาให้เข้าใจพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด และเพื่อนที่แสนดีของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น