ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราช่วยคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ คนที่มีปัญหา คนที่ถูกใส่ร้าย คนที่กำลังเผชิญกับความตาย เราก็เหมือนกับช่วยพระเยซู คุณคิดว่าพระเยซูจะทำอย่างไร พระองค์จะช่วยคนเหล่านั้นให้เจอพระเจ้าในเวลาที่พวกเขาสิ้นหวังและท้อแท้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ที่จะเห็นโอกาสในการรับใช้คนของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พยายามช่วยพวกเขาให้เข้าใจพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้น ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อนที่ดีของข้าพระองค์ องค์พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น