ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผู้ทรงฤทธานุภาพ" นี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระเจ้า พระองค์เป็นทุกอย่างที่เราสามารถจินตนาการได้ คือทั้งดี ทั้งถูกต้องและทั้งบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะ พระองค์ยังเป็นมากกว่าที่เราจะจินตนาการหรือหาคำพูดมาบรรยายได้ แม้แต่ตอนที่เราใช้คำพูดที่แสนจะเลอเลิศมาสรรเสริญพระองค์ มันก็ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของสง่าราศีของพระองค์เลย

Thoughts on Today's Verse...

"Almighty!" That's one of the names for God. He is everything we can imagine that is good, right, and holy. But he is so much more! He is more than we can imagine and so much more than we can declare. Even our greatest moments of praise are great understatements of his glory.

คำอธิษฐาน

"เอล ชัดได"ชื่อเรียก พระเจ้าผู้เที่ยงแท้และทรงฤทธานุภาพ พระองค์สมควรแล้วที่จะได้รับสง่าราศี เกียรติยศและคำสรรเสริญทั้งสิ้น ขอบคุณที่พระองค์ยังอุตส่าห์ฟังการสรรเสริญที่แสนจะจืดชืดของข้าพเจ้า แล้วยังชอบใจและอวยพรให้กับความรักและความพยายามของข้าพเจ้าอีกด้วย พระองค์ช่างอัศจรรย์เหนือคำบรรยาย และเกินความเข้าใจของข้าพเจ้าจริงๆ ข้าพเจ้าดีใจมากที่จะฝากความหวังและอนาคตไว้กับพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

El Shaddai, the One True and Almighty God, you are worthy of all glory, honor, and praise! Thank you for hearing my feeble attempts at praise and being pleased and blessed with my love and my effort. You are too marvelous for my words and beyond my mind's comprehension. I gladly rest my hope and my future in you! In Jesus' name I praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 106:2

ความคิดเห็น