ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผู้ทรงฤทธานุภาพ" นี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระเจ้า พระองค์เป็นทุกอย่างที่เราสามารถจินตนาการได้ คือทั้งดี ทั้งถูกต้องและทั้งบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะ พระองค์ยังเป็นมากกว่าที่เราจะจินตนาการหรือหาคำพูดมาบรรยายได้ แม้แต่ตอนที่เราใช้คำพูดที่แสนจะเลอเลิศมาสรรเสริญพระองค์ มันก็ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของสง่าราศีของพระองค์เลย

คำอธิษฐาน

"เอล ชัดได"ชื่อเรียก พระเจ้าผู้เที่ยงแท้และทรงฤทธานุภาพ พระองค์สมควรแล้วที่จะได้รับสง่าราศี เกียรติยศและคำสรรเสริญทั้งสิ้น ขอบคุณที่พระองค์ยังอุตส่าห์ฟังการสรรเสริญที่แสนจะจืดชืดของข้าพเจ้า แล้วยังชอบใจและอวยพรให้กับความรักและความพยายามของข้าพเจ้าอีกด้วย พระองค์ช่างอัศจรรย์เหนือคำบรรยาย และเกินความเข้าใจของข้าพเจ้าจริงๆ ข้าพเจ้าดีใจมากที่จะฝากความหวังและอนาคตไว้กับพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น