ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นอกจากตัวอย่างของพระเยซูแล้ว คำสั่งนี้ดูไม่เข้าท่าเลย แต่พระเยซู อยากให้เราเห็นถึงความสำคัญที่จะฝากอนาคตของเราไว้ในเงื้อมมือของพระผู้สร้างและพระบิดา พอรู้อย่างนี้ ทุกอย่างก็เข้าท่าขึ้นมาในพริบตา วิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะศัตรูนั้น ไม่ใช่คือการทุบตีหรือฆ่าเขา แต่กลับกลายเป็นให้พระคุณของพระเยซูครอบครองจิตใจของเขา และเปลี่ยนแปลงนิสัยเขาให้เป็นเหมือนกับกษัตริย์ของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงมีความรักความเมตตา โปรดทำให้จิตใจของข้าพเจ้าอ่อนโยนลง และช่วยให้ข้าพเจ้าแยกแยะได้ดีขึ้น เพื่อข้าพเจ้าจะรักได้เหมือนที่พระเยซูรัก โปรดทำให้ชีวิตข้าพเจ้าพร้อมที่จะนำความรอดไปให้ผู้อื่น ไม่เว้นแม้แต่ คนที่ต่อต้าน รังเกียจ เยาะเย้ยและเกลียดชังข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก โปรดใช้ข้าพเจ้าเถิด ที่จะไปนำคนอื่นให้มารู้จักพระคุณของพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change